25 let ošetřovatelství na 3. LF UK


Úvodní slovo

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK připravuje oslavu 25. výročí zahájení vzdělávání sester na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy formou slavnostní konference v prostorách Karolina a Modré posluchárny. Konference se uskuteční 11. 5. 2017 pod záštitou rektora UK, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a mládeže a České asociace sester a bude mít slavnostní i odborný charakter. Vystoupí na ní jak významné osobnosti z oblasti českého i mezinárodního zdravotnictví a školství, tak i Vaše kolegyně a kolegové.
Po slavnostním úvodu v prostorách Velké auly Karolína bude program po polední pauze pokračovat odbornými přednáškami v Modré posluchárně, po které bude následovat slavnostní raut. Velice rádi se s Vámi při této slavnostní příležitosti setkáme. Vzhledem k omezené kapacitě Velké auly Karolina i Modré posluchárny, tj. cca 300 osob, si Vás dovolujeme požádat o včasnou registraci a zaplacení konferenčního poplatku.
Konference k oslavě 25. výročí zahájení ošetřovatelských studií na 3. LF UK je rovněž příležitostí k setkání jednotlivých absolventských ročníků, k setkání s bývalými učiteli i příležitostí znovu navštívit Karolinum. Věříme, že této příležitosti využijete a že kolegům a kolegyním tuto zprávu předáte.
Odborná konference byla zařazena do kreditního systému České asociace sester.

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Předsedkyně organizačního výboru konference

Fotogalerie

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout zde: Fotogalerie

Jak bude slavnostní konference probíhat?

Místo

Konference se uskuteční v historických prostorech budovy Karolina Univerzity Karlovy. Svým umístěním v samotném centru Prahy je Karolinum snadno dostupné, ať k nám přijedete odkudkoliv.

Jak se do Karolina dostanete?

Autem

Pokud se rozhodnete přijet na konferenci autem, můžete využít záchytných parkovišť na okraji Prahy a dál pokračovat metrem. Další možností jsou parkovací domy v centru města a to například na nedalekém Náměstí Republiky nebo přímo na magistrále nedaleko Václavského náměstí.

Městskou hromadnou dopravou

Karolinum je nejsnadněji dostupné pomocí metra linky A a to ze stanice Můstek, popřípadě z Náměstí Republiky z linky metra B. Více informací o hromadné dopravě v Praze naleznete na stránkách DPP.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit

Kontaktovat

Organizace

Organizační výbor

 • PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 • PhDr. Marie Zvoníčková
 • Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Holubová
 • Mgr. Renata Vytejčková
 • Mgr. Petra Sedlářová

V případě dotazů k organizačnímu zajištění konference kontaktujte:
Zuzana Filipi (zuzana.filipi@lf3.cuni.cz; +420 267 102 904).

Další členové zajištující realizaci

 • Mgr. Jana Nováková, MBA
 • Mgr. Jana Zelenková
 • Mgr. Jaroslava Saxlová
 • Mgr. Eva Čížková
 • Mgr. Dana Křivská
 • Mgr. Olga Kubečková
 • Bc. Simona Mýtniková
 • Mgr. Dana Stuhlová
 • Bc. Miroslava Černá
 • Bc. Vlasta Váňová

Co navštívit v Praze?

Program

Kompletní program ke stažení zde: PROGRAM

8,30
Zahájení registrace

10,00 – 12,00
Slavnostní shromáždění v aule Karolina

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DrSc., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví ČR

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester

12,00 – 13,00
Přestávka na kávu

13,00 – 15,00
Odborná část v Modré posluchárně UK

Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol, Praha

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, JU ČB

Prim. MUDr. Martin Havrda, I. interní klinika 3. LF UK a FNKV

Michel van Shaik a Sandra Versluijs, Zorggroep De Vechtstreek, Nizozemsko

Filip Dejonckheree, Artevelde University College a Cohehre Academy, Ghent, Belgie

PhDr. Marie Zvoníčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Raut v historických prostorách Karolina

Moderátor: dr. Stanislava Lekešová