25 let ošetřovatelství na 3. LF UK


Úvodní slovo

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK připravuje oslavu 25. výročí zahájení vzdělávání sester na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy formou slavnostní konference v prostorách Karolina a Modré posluchárny. Konference se uskuteční 11. 5. 2017 pod záštitou rektora UK, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a mládeže a České asociace sester a bude mít slavnostní i odborný charakter. Vystoupí na ní jak významné osobnosti z oblasti českého i mezinárodního zdravotnictví a školství, tak i Vaše kolegyně a kolegové.
Po slavnostním úvodu v prostorách Velké auly Karolína bude program po polední pauze pokračovat odbornými přednáškami v Modré posluchárně, po které bude následovat slavnostní raut. Velice rádi se s Vámi při této slavnostní příležitosti setkáme. Vzhledem k omezené kapacitě Velké auly Karolina i Modré posluchárny, tj. cca 300 osob, si Vás dovolujeme požádat o včasnou registraci a zaplacení konferenčního poplatku.
Konference k oslavě 25. výročí zahájení ošetřovatelských studií na 3. LF UK je rovněž příležitostí k setkání jednotlivých absolventských ročníků, k setkání s bývalými učiteli i příležitostí znovu navštívit Karolinum. Věříme, že této příležitosti využijete a že kolegům a kolegyním tuto zprávu předáte.
Odborná konference byla zařazena do kreditního systému České asociace sester.

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Předsedkyně organizačního výboru konference

Jak bude slavnostní konference probíhat?

Místo

Konference se uskuteční v historických prostorech budovy Karolina Univerzity Karlovy. Svým umístěním v samotném centru Prahy je Karolinum snadno dostupné, ať k nám přijedete odkudkoliv.

Jak se do Karolina dostanete?

Autem

Pokud se rozhodnete přijet na konferenci autem, můžete využít záchytných parkovišť na okraji Prahy a dál pokračovat metrem. Další možností jsou parkovací domy v centru města a to například na nedalekém Náměstí Republiky nebo přímo na magistrále nedaleko Václavského náměstí.

Městskou hromadnou dopravou

Karolinum je nejsnadněji dostupné pomocí metra linky A a to ze stanice Můstek, popřípadě z Náměstí Republiky z linky metra B. Více informací o hromadné dopravě v Praze naleznete na stránkách DPP.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit

Kontaktovat

Organizace

Organizační výbor

 • PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 • PhDr. Marie Zvoníčková
 • Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Holubová
 • Mgr. Renata Vytejčková
 • Mgr. Petra Sedlářová

V případě dotazů k organizačnímu zajištění konference kontaktujte:
Zuzana Filipi (zuzana.filipi@lf3.cuni.cz; +420 267 102 904).

Další členové zajištující realizaci

 • Mgr. Jana Nováková, MBA
 • Mgr. Jana Zelenková
 • Mgr. Jaroslava Saxlová
 • Mgr. Eva Čížková
 • Mgr. Dana Křivská
 • Mgr. Olga Kubečková
 • Bc. Simona Mýtniková
 • Mgr. Dana Stuhlová
 • Bc. Miroslava Černá
 • Bc. Vlasta Váňová

Co navštívit v Praze?

Program

Kompletní program ke stažení zde: PROGRAM

8,30
Zahájení registrace

10,00 – 12,00
Slavnostní shromáždění v aule Karolina

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DrSc., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví ČR

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester

12,00 – 13,00
Přestávka na kávu

13,00 – 15,00
Odborná část v Modré posluchárně UK

Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol, Praha

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, JU ČB

Prim. MUDr. Martin Havrda, I. interní klinika 3. LF UK a FNKV

Michel van Shaik a Sandra Versluijs, Zorggroep De Vechtstreek, Nizozemsko

Filip Dejonckheree, Artevelde University College a Cohehre Academy, Ghent, Belgie

PhDr. Marie Zvoníčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Raut v historických prostorách Karolina

Moderátor: dr. Stanislava Lekešová